domingo, 3 de febrero de 2013

Digues que farás

Conciertito muy maco ayer de Pirat's Sound Sistema, un grupo de reggae catalán (por clasificarlos de alguna forma) en una mezcla entre pub y sala de conciertos. Y como hace mucho que no pongo una canción por poner, la que más me gustó ayer "digues que faràs"

Quan ningú t’escolti digues què faràs
Quan ningú et suporti de què et disfressaras
Quan la penya s’empani de quin pal vas
On t’amagaras?, on t’amagaras?  


Cuando nadie te escuche, di qué harás,
cuando nadie te soporte, de qué te disfrazarás,
Cuando la gente se de cuenta de qué palo vas,
¿dónde te esconderás?  Escolta, cuida la gent que realment t’importa
i tanca la porta a qui no es comporta
si vas del pal però t’és igual
ara per ara ni la familia no et suporta.


Escucha, cuida la gente que realmente te importa,
y cierra la puerta a quien no se comporta,
si vas del palo pero te da igual,
ahora ni la familia te soporta 

Escolta, canvia d’actitud i dona-li la volta
canvia per dins i després fem la revolta
txapa la boca, calla i escolta Escucha, cambia de actitud y dale la vuelta,
cambia por dentro y después hacemos la revuelta,
cierra la boca, calla y escucha.


Quan ningú t’escolti digues què faràs
Quan ningú et suporti de què et disfressaras
Quan la penya s’empani de quin pal vas
On t’amagaras?, on t’amagaras?  


Cuando nadie te escuche, di qué harás,
cuando nadie te soporte, de qué te disfrazarás,
Cuando la gente se de cuenta de qué palo vas,
¿dónde te esconderás? 
Quan no siguis ningú, quan ja no pintis res
Quan ningu ja no et pari més pel carrer, no
Quan les teves paraules no vulguin dir res
el teu missatge ha perdut tot el eh
les teves passes ja no saps perquè no et porten enlloc
has perdut el caché 


Cuando ya no seas nadie, cuando ya no pintes anda,
cuando nadie te pare ya por la calle.
Cuando tus palabras no quieran decir nada,
tu mensaje ha perdido todo.
Tus pasos ya no lo sabes porque no te llevan a ninguna parte,
has perdido el "caché"   

Si totes les mentides se’n van per la totxa
i ets incapaç de rèconeixer que t’equivoques
si totes les mentides se’t mengen per dintre
i al final tothom estara cansat de tu i del teu joc brut Si todas las mentiras se van por la totxa
y si eres incapaz de reconocer que te equivocas
si todas las mentiras se te comen por dentro
y al final todo el mundo estará cansado de ti y tu juego sucio.    

Quan ningú t’escolti digues què faràs
Quan ningú et suporti de què et disfressaras
Quan la penya s’empani de quin pal vas
On t’amagaras?, on t’amagaras? 

 
Cuando nadie te escuche, di qué harás,
cuando nadie te soporte, de qué te disfrazarás,
Cuando la gente se de cuenta de qué palo vas,
¿dónde te esconderás?  

[traduciré on demand :P]

1 comentario:

Di "amigo" y entra